Publikace

Contemporary Czech Industrial, GJF 2011
/ Schmitz truck & trailer


Přednášky & interview

ARCHIP architectural institute in Prague, ateliér architektonického navrhování
Hochschule fuer Bildende Kunst, 2011, Dresden


Výstavy

CONTEMPORARY CZECH INDUSTRIAL, Fragner Gallery Prague, 2011