01 - 05 - 2019

ROHAN CITY_A…..1.místo

Náš návrh projektu Rohan City_A
byl v architektonické soutěži porotou vybrán jako vítězný.