17 - 07 - 2020

PARK GABRIEL na Smíchově

Dokončili jsme veřejný park v prostoru mezi objekty RSC2 a Vitality, který umožňuje pěší spojení mezi ulicemi Holečkova a Kobrova/Grafická.
Na projektu jsme spolupracovali se zahradním specialistou atelierem Rouge – ing. Jitka Tomsová, phd.