06 - 12 - 2017

VITALITY - domov pro seniory - hrubá stavba dokončena

 

  • VITALITY-stavba-02.jpg
  • VITALITY-stavba-01.jpg
  • VITALITY-stavba-03.jpg