07 - 11 - 2014

RD Tejnka v knize České domy

Kniha Czech Houses, která byla pokřtěna 7. 11. 2014, představuje autorský výběr 33 realizací rodinných domů, které byly navrženy a postaveny v České republice po roce 1989. Jsme zastoupeni realizací Rodinného domu Nad Tejnkou.

V knize naleznete především rozsáhlou fotodokumentaci, provázenou vysvětlujícími a v menší míře i hodnotícími komentáři k jednotlivým stavbám. Fotografie jsou doplněny také výkresovou dokumentací ke každé ze staveb, a to ve stejném měřítku, díky čemuž je možné srovnávat velikost a uspořádání jednotlivých dispozic.

Úvodní text představuje souvislosti, ve kterých domy vznikaly. Kniha je doplněna recenzemi od Eugena Asseho, Ákose Moravánszkého a Adama Gebriana, které kritickým pohledem hodnotí stav české architektury rodinných domů. Kniha je v anglickém jazyce s českým překladem.
Vydalo nakladatelství Kant.

  • Czech_Houses_full.jpg