Jan Schindler

ing. arch. autorizovaný architekt
1968: narozen v Západním Berlíně
1986-1992: studium na Fakultě architektury ČVUT Praha
1992-1997: spolupráce s architektonickými kancelářemi v Berlíně (Prof. Baller, Baumann, Takenaka)
1995: členství v německé komoře architektů / AK Berlin
1997: založení ateliéru 4a architekti (s Ludvíkem Sekem, Petrem Hudákem a Leigh D'Agostinem) - do roku 2011
1998: členství v české komoře architektů ČKA
2010: členství v saské akademii umění SADK
2011: vedoucí ateliéru architektonického navrhování na ARCHIP – Architectural Institute in Prague
2012: založení Schindler Seko Architekti
2016: jmenování členem Akademie české ceny za architekturu

Ludvík Seko

ing. arch. autorizovaný architekt
1967: narozen v Praze
1986-1992: studium na Fakultě architektury ČVUT Praha
1992-1997: spolupráce s architektonickými kancelářemi v Praze (Špaček, Jestico & Whiles, Collingwood)
1997: založení ateliéru 4a architekti (s Janem Schindlerem, Petrem Hudákem a Leigh D'Agostinem) - do roku 2011
1998: členství v české komoře architektů ČKA
2012: založení ateliéru Schindler Seko Architekti

Alex Flores

ing. arch.
1994-2004: studium na Escuela Técnica Superior de arquitectura de Sevilla–ETSAS
2000-2004: práce v různých architektonických kancelářích v Seville
2005-2012: 4a architekti
od 2012: Schindler Seko Architekti

Hana Kodrová

ing. arch. autorizovaný architekt
2004: studium na University of Brighton ve Velké Británii, Fakulta architektury a designu
1998-2005: studium na Fakultě architektury VUT Brno
2002-2005: práce v architektonických kancelářích v Brně - Atelier Walter, Studio Holman
2005-2012: práce v ateliéru 4a architekti v Praze
od 2012: práce v ateliéru Schindler Seko Architekti
2016: členství v České komoře architektů

Ilona Žitnáková

ing. arch. autorizovaný architekt
2003-2010: studium na Fakultě umění a architektury Technické univerzity Liberec
2008-2009: studium na Fakultě architektury Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage, Lille, Francie  
2007: práce v ateliéru 4a architekti
2008-2009: práce v ateliéru ARTIKL
2010: práce v ateliéru SOMA, La Coruña, Španělsko
2011: práce v ateliéru 4a architekti
od 2012: práce v ateliéru Schindler Seko Architekti
2016: členství v České komoře architektů

Jakub Murla

ing. arch. autorizovaný architekt
1998-2001: studium na Fakultě architektury Technické univerzity Liberec
2001-2007: studium na Fakultě architektury ČVUT Praha
2007-2008: práce v ateliéru Aulík Fišer architekti
2008-2012: práce v ateliéru 4a architekti
od 2012: práce v ateliéru Schindler Seko Architekti
2016: členství v České komoře architektů

Jana Hamrová

ing. arch. autorizovaný architekt
1999-2006: studium na Fakultě architektury ČVUT Praha
2003-2004: studium na Politecnico di Milano, Itálie - fakulta architektury a designu
2001-2005: práce v ateliéru Grido, Praha a ateliéru M2M Studio, Milán
2005-2012: práce v ateliéru 4a architekti
od 2012: práce v ateliéru Schindler Seko Architekti
2014: členství v České komoře architektů

Jiří Prokopec

ing. arch.
2001-2008: studium na Fakultě architektury ČVUT Praha
2008-2012: práce v ateliéru 4a architekti
2012-2013: práce v ateliéru Schindler Seko Architekti

Josef Kalčík

ing. arch.
2002-2008: studium na Fakultě stavební ČVUT Praha - Pozemní stavby a architektura
2007: studium na University of Ljubljana, Slovinsko - Fakulta architektury
2005-2008: práce v ateliéru Gianni Baretti architects v Praze
2008-2012: práce v ateliéru Bevk Perovic architects, Slovinsko
2012-2013: práce v ateliéru Lemanarc, Čína
2013: práce v ateliéru Schindler Seko Architekti

Luděk Obal

ing. arch. autorizovaný architekt
1991-1992: studium na Fakultě architektury ČVUT Praha
1992-1995: studium na Fakultě architektury VUT Brno
1995-1998: studium na Fakultě architektury TU Liberec
1998-2012: práce v ateliéru 4a architekti
2002: členství v České komoře architektů 
2012: práce v ateliéru Schindler Seko Architekti

Martina Bílková

ing. arch.
2003-2009: studium na Fakultě umění a architektury Technické univerzity Liberec
2007-2008: studium na Fakultě architektury Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Sint-Lucas, Gent, Belgie
2005-2008: práce v ateliéru David Vávra
2008-2009: práce v ateliéru Fabrications, Amsterdam, Nizozemsko
2009-2011: práce v ateliéru Prostor 008
2011-2012: práce v ateliéru SHS architekti
od 2012: práce v ateliéru Schindler Seko Architects

Michaela Vrbová Trypesová

office manager
1992-1996: Gymnázium Evropská, Praha
1998-2000: Střední odborná škola umělecko-řemeslná, Praha
2001-2015: na volné noze (kostýmní výtvarnice / umělecká řezbářka)
2010-2013: studium v Ateliéru design obuvi, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
2015: Schindler Seko Architekti

Ondřej Dušek

ing. arch.
2005-2011: studium na Fakultě architektury ČVUT Praha
2012: práce v ateliéru 4a architekti
2012-2013: práce v ateliéru Schindler Seko Architekti

Petr Ekštein

ing. arch. autorizovaný architekt
1996-2002: studium na Fakultě architektury ČVUT Praha
1999-2012: práce v ateliéru 4a architekti
2012: členství v České komoře architektů
2012: práce v ateliéru Schindler Seko Architekti

Petra Hellerová

ing. arch.
2003-2010: studium na Fakultě umění a architektury TU Liberec
2006-2007: studium na École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille, Francie
2007: práce v ateliéru Znamení čtyř architekti
2010-2012: práce v ateliéru AHK architekti, 4a architekti
2012: práce v ateliéru Schindler Seko Architekti

Petra Hlaváčková

ing. arch.
2000-2007: studium na Fakultě umění a architektury Technické univerzity Liberec
2004: práce v ateliéru KPS, Birmingham, Alabama, USA
2005: stáž v ateliéru Grafický design a vizuální komunikace, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha
2005-2012: práce v ateliéru 4a architekti
od 2015: práce v ateliéru Schindler Seko Architekti

Zuzana Drahotová

ing. arch., MSc. arch.
2003-2011: studium na Fakultě architektury ČVUT Praha
2008-2010: studium  na University of Liechtenstein, Architectural Design Theory
2004-2012: práce v ateliérech v Praze (ADR, A69), Vaduzu (Hansjörg Hilti) a Curychu (E2A)
2012: práce v ateliéru Schindler Seko Architekti