Profil

SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI
vše na svém místě– originální architektura

Na každé zadání hledáme osobitou odpověď – proto se naše projekty vzájemně odlišují. Vždy jsou ale soudobou architekturou, založenou na racionálním a kontextuálním konceptu.

– efektivní řešení
Návrhy z našeho ateliéru se kromě účelného prostorového a provozního uspořádání vyznačují také velmi dobrými technickými parametry. Sledujeme optimální poměr mezi cenou a výkonem – klienti investují své prostředky pouze do smysluplných věcí.

– profesionální služby
Náš tým dbá o vysokou kvalitu práce po celou dobu zakázky – od stanovení konceptu přes detailní zpracování projektu a jeho projednání až po dozor na samotné stavbě. Díky úzké spolupráci různých profesí si poradíme se vším, co s architekturou souvisí.

Historie
Architektonické studio Schindler Seko architekti založil v lednu 2012 německo-český architektonický tandem Jan Schindler a Ludvík Seko. Navázali tak na třináctiletou autorskou spolupráci v rámci ateliéru 4A architekti, jež spoluzakládali. Během tohoto období se oba autorsky podíleli na mnoha zajímavých projektech rezidenčních a kancelářských objektů, stejně jako obchodních a hotelových center, a to nejen v rámci České republiky, ale i v zemích Evropské unie.
Dvacetičlenný mezinárodní tým Schindler Seko architekti nabízí komplexní služby architektů a inženýrů: od vyhodnocení investičního záměru, přes tvorbu konceptů, až po celkový návrh stavby včetně interiérů. V rámci našich služeb zajišťujeme územní rozhodnutí a stavební povolení, detailní návrhy tendrové a prováděcí dokumentace s autorským dozorem během stavby a finální zajištění kolaudačního rozhodnutí. Zpracováváme také územní plány, regulační plány a územní studie. Mezinárodním i lokálním investorům nabízíme znalost místního prostředí a know-how v rámci Evropské unie, především pak v německy hovořícím teritoriu.
Zlomovým úspěchem byla účast v mezinárodní soutěži v roce 2005 na zástavbu lokality Rivergardens v Praze 8 - Karlíně. Na revitalizaci rozsáhlého pražského území se podílí řada evropských architektonických kanceláří, mezi něž byl porotou vybrán vítězný návrh, podle kterého se nedávno zrealizovala kancelářská budova podél Rohanského nábřeží. Ateliéru Schindler Seko architekti se tak podařilo navázat na úspěšnou tvorbu z předchozího působení.