17 - 04 - 2015

SACRE COEUR 2 - zdvižení mostové konstrukce přes Strahovský tunel