10 - 08 - 2017

Dům seniorů Čelákovice - 1. místo

V rámci výběrového řízení na návrh Domu seniorů v Čelákovicích zvítězil náš návrh.