CUBICON 1

m2: 13800 / 122 bytů / 1 školka / 2 obchody
místo: Bratislava - Stare Grunty
investor: Hamilton
stav: dokončeno
hlavní architekt: Ludvík Seko, Jan Schindler (urbanistické řešení ing.arch. Gabriel Drobniak)
architekt: Ilona Žitňáková
spolupráce: Jan Holub, Karolina Wlodarczyk

foto: Hana Kodrová

Google Map